Compensatii acordate de operatorul de distributie

Vă aducem la cunoştinţă faptul că utilizatorii finali au dreptul de a primi compensaţii de la Operatorul de distributie, pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă impuşi de Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie energie electrică aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/2016 cu modificarile si completarile aduse de Ordinul ANRE nr.49/2017.
Indicatorii de performanţă stabiliţi privesc continuitatea alimentării cu energie electrică, calitatea tehnică a energiei electrice distribuite şi calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice.
Compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi se acordă în mod automat utilizatorilor ale căror locuri de consum şi /sau de producere sunt racordate la reteaua electrica de distributie la nivelul de Medie Tensiune, Inalta Tensiune şi la Joasa Tensiune.