Modificare tarif cogenerare conform Ord ANRE 123/2017 si modificare tarif serviciu de sistem conform Ord ANRE 122/2017 incepand cu 1 ianuarie 2018

Conform Ord ANRE 122/2017 se modifica Tariful serviciu sistem (Tss) incepand cu data de 01.01.2018, valoarea lui fiind de 13.17 lei/MWh.
Tarifele de transport respectiv tarif introducere in retea(Tg) si tarif extragere din retea(Tl) raman neschimbate.

Conform Ord ANRE 123/2017 Tariful de cogenerare se modifica incepanad cu data de 01.01.2018, valoarea lui fiind de 11.94 lei/MWh.