FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A PLÂNGERII

A.DATE DE IDIENTIFICARE
Nr.
crt
Client final Furnizor energie electrica/gaze naturale
1 Nume: Nume:
2.a Cod client final:
2.b Cod identificare a punctului de măsurare/Cod loc de consum :
3 Adresa de corespondenţă: Adresa
4 Localitate : Localitate:
5 Cod postal : Cod postal:
6 Tel./Fax: Tel./Fax:
7 Email: Email:
Reprezentat legal: Alte detalii:
B. PLÂNGERE CLIENT FINAL
I. Probleme reclamate
Data la care a aparut problema: / / (zi/luna/an)
Indicati daca problema a aparut pentru prima data sau nu:
Plangere in legatura cu: FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
1. Clauze contractuale furnizare energie electrică
2. Modalitate de facturare energie electrică
3. Consumul şi valoarea facturii de energie electrică
4. Plăţi neînregistrate, plăţi alocate eronat
5. Ofertarea de preţuri şi tarife
6. Continuitatea în alimentarea cu energie electrică
7. Calitatea energiei electrice furnizate
8. Funcţionarea grupurilor de măsurare
9. Schimbarea furnizorului
10. Informarea clienţilor finali
11. Standarde de performanţă furnizare energie electrică
12. Altele
13. Calitatea energiei electrice furnizate
FURNIZARE GAZE NATURALE
1. Clauze contractuale furnizare energie electrică
2. Modalitate de facturare energie electrică
3. Consumul şi valoarea facturii de energie electrică
4. Plăţi neînregistrate, plăţi alocate eronat
5. Ofertarea de preţuri şi tarife
6. Continuitatea în alimentarea cu energie electrică
7. Calitatea energiei electrice furnizate
8. Funcţionarea grupurilor de măsurare
9. Schimbarea furnizorului
10. Informarea clienţilor finali
11. Standarde de performanţă furnizare energie electrică
12. Altele
13. Calitatea energiei electrice furnizate
Informatii suplimentare:
Alte tipuri de probleme:
II.Detalii cu privire la plangere
III.Cerinte client final
Solicitare: 1.Esalonare la plata facturilor de energie electrica
2.Compensatii conform standardelor de performanta
furnizare energie electrica
3.Verficare contor energie electrica.
4.
5.
1.Esalonare la plata facturilor de energie electrica
2.Compensatii conform standardelor de performanta
furnizare energie electrica
3.Verficare contor energie electrica.
4.
5.
Alte tipuri de solicitari
IV.Documente anexate
Lista documentelor probatorii 1.
2.
3.
Data Semnatura client final
C. FORMULAR PENTRU FURNIZORUL DE ENERGIE
NR.inregistrare raspuns:
Răspuns la plângerea nr.:
Sunt de acord cu cerinţele clientului final şi voi lua următoarele măsuri:
Sunt parţial de acord şi propun următoarele
Nu sunt de acord, însă propun următoarele
Respingerea plângerii clientului final, ca fiind neîntemeiată:
Respingerea plângerii clientului final, ca fiind nesoluţionabilă:
Responsabil furnizor
Data: Semnatura: