Politica de Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor atunci când utilizează stafftemp.ro.

Aceasta politica de confidențialitate („Politica”) descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile dvs. în legătura cu aceste prelucrări, precum și modul în care Noi vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoana vizata conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

ÎNAINTE DE A UTILIZA STAFFTEMP.RO, VĂ RECOMANDAM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTA POLITICA PENTRU A ÎNȚELEGE CUM VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL.

1. Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?

Aderro Energy S.R.L., cu sediul Str. 13 Decembrie, Nr. 31, Brasov, România, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal ale Utilizatorilor colectate și prelucrate prin intermediul aderroenergy.ro.
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind următoarele date de contact: dpo@aderroenergy.ro
În ceea ce privește datele colectate prin intermediul fișierelor de tip cookies pentru scop de marketing (pentru detalii a se vedea secțiunea Politica de Cookies), Societatea, nu opereaza cu aceste tipuri de date, in afara culegerii de date de catre Google Analytics. Societatea și-a asumat obligația de a respecta legislația privind protecția datelor cu caracter personal în legătura cu aceasta prelucrare.

2. Ce date prelucram?

Prelucram următoarele categorii de date cu caracter personal:
Date pe care le furnizați în mod direct
Putem stoca informațiile pe care le primit de la dvs. ca urmare a unor solicitări transmise prin e-mail sau atunci când participați a sondajele și chestionarele noastre; de asemenea, putem prelucra imaginea și vocea dvs. prin intermediul serviciului nostru de Call Center.
Date colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dvs. cu site-ul nostru
Modul în care utilizam aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.
De asemenea, când utilizați site-ul nostru (inclusiv modulele cookie sau tehnologii similare de pe site-urile altora), primim informații despre adresa dvs. IP, locația pe baza de IP, serverul proxy, sistemul de operare, browserul web și modulele de completare, identificatorul de dispozitiv.
Datele obținute de la terți
Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

3. De ce vă prelucram datele cu caracter personal?

În cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectam și prelucram datele dvs cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

3.1. Utilizarea Serviciilor
Folosim o serie de date pe care ni le furnizați pentru a optimiza experienta dumneavoastra in cunoasterea serviciilor noastre. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim. Avem un interes legitim pentru a ne îmbunătăți Serviciile și de furniza sugestii / sfaturi Utilizatorilor Candidați pentru a maximiza succesul Serviciilor noastre.
Furnizarea de comunicări comerciale
Dorim să vă transmitem materiale promoționale, să vă informam în legătura cu noile servicii oferite de Societate, să vă lansam invitații de a participa la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a vă comunica alte informații similare care consideram ca pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, dacă sunteți de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Societății.
Va vom transmite aceste comunicări dacă avem acordul dvs. Temeiul juridic: art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ.
Utilizatorii se pot oricând dezabona de la aceste comunicări. Spre exemplu, dacă vă retrageți consimțământul pentru comunicările comerciale nu vă vom mai putea transmite ofertele noastre sau nu veți putea participa la sondajele și chestionarele noastre.

3.2. Analize și statistici privind funcționarea site-ului, cookies și tehnologii similare
Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectam în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează site-ul nostru. Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajuta să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau funcționalitățile site-ului nostru.
În efectuarea analizelor și statisticilor utilizam de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies. În funcție de tipologia cookie-urilor utilizate și a tehnologiilor similare temeiul juridic este: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim pentru cookies necesare și funcționale sau art. 6(1)(a) GDPR – consimțământ pentru cookie-urile de analiza, tracking și publicitate comportamentala.

3.3. Îndeplinirea unor obligații legale
Uneori, prelucrarea datelor este necesara pentru a ne îndeplini obligațiile legale (Temei juridic: art. 6(1)(c) GDPR – executarea unei obligații legale) ce ne revin, cum ar fi:
• plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și tinerea unor evidente contabile;
• arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

3.4. Apărarea drepturilor și intereselor în justiție
De asemenea, putem să prelucram date cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fata unei instante, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicata Societatea (Temei juridic: art. 6(1)(f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului)

4. Cui dezvăluim datele?

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea Serviciilor inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizorii de platforma de e-mailing cum ar fi Google Mail); (ii) Utilizatorilor Recrutori inclusiv dacă este cazul celor situați în afara EEA; (iii) dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legala sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iv) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislație aplicabile. De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în [Politicii privind Cookies - a se include un link].

5. Cat păstram datele?

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.
Datele cu caracter personal vor fi șterse dacă Utilizatorul solicita dezactivarea și ștergerea contului, sau după o perioada de minim 5 ani de la data la care Utilizatorul devine inactiv (i.e. de la data ultimei interacțiuni cu sistemul electronic de facturare).
Datele Utilizatorilor (persoane fizice autorizate și reprezentan